Header Image for Cyngor Cymuned Manordeilo a Salem

Dolennau Defnyddiol

Heddlu Dyfed-Powys 

Ffoniwch 999 mewn argyfwng lle mae perygl i fywyd neu drosedd yn digwydd.

Ffoniwch 101 pan nad oes argyfwng ond mae angen presenoldeb yr heddlu, i roi gwybod am drosedd neu i roi gwybod am unrhyw ddigwyddiadau eraill. Mae galwadau i 101 â chost sefydlog o 15c yr alwad.

Gwasanaeth Gwybodaeth Teuluoedd Sir Gaerfyrddin 
Adeilad 2, 
Parc Dewi Sant 
Heol Ffynnon Job, 
Caerfyrddin 
SA31 3HB 

Ffon: 01267 246555 
Ffacs: 01267 246745 
e-bost: gwybplant@sirgar.gov.uk 
Neges destun GGD: Dechreuwch eich neges gyda ‘Plant’ os gwelwch yn dda a'i ddanfon at 07786 202747

http://www.fis.carmarthenshire.gov.uk/cym/intro_c.htm