Header Image for Cyngor Cymuned Manordeilo a Salem

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â'r Clerc, Mrs Jane Davies, gan ddefnyddio'r manylion canlynol. 

Y Clerc,
14 Blende Road
Llandeilo
SA19 6NE

Ffôn 01558 328 264
E-bost  janedavies41@gmail.com

Neu, llenwch y ffurflen isod os gwelwch yn dda.