Header Image for Cyngor Cymuned Manordeilo a Salem

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â'r Clerc, Mrs Jane Davies, gan ddefnyddio'r manylion canlynol. 

Y Clerc,
Stoneyford
Manordeilo, Llandeilo
SA19 7BP

Ffôn 01550 777990
E-bost  clerk@manordeiloandsalemcc.org.uk

Neu, llenwch y ffurflen isod os gwelwch yn dda.