Header Image for Cyngor Cymuned Manordeilo a Salem

Cynghorwyr

 Cynghorwyr Ward Salem
 Enw Cyfeiriad  Côd Post  Rhif Ffôn
Gwenfil Evans Croesnant, Capel Isaac, Llandeilo SA19 7ES01558 685322
Peter Harries Crud Yr Awel, Salem, Llandeilo SA19 7LY01558 823075
Dorian Jenkins Llwydcoed Uchaf, Penybanc, Llandeilo SA19 7LA01558 823770
Doris Jones Maesteilo Farm, Capel Isaac, Llandeilo SA19 7TG01558 668826
Owen Williams Maesydderwen, 1 Golwg Y Gaer, Salem, Llandeilo SA19 7PA01558 822061
 
 Cynghorwyr Ward Cwmifor
 Enw Cyfeiriad  Côd Post Rhif Ffôn
Alun Davies
Trefwri, Rhosmaen. Llandeilo
SA19 7AF
01558 823954
Arwel DaviesErwlon, Manordeilo, LlandeiloSA19 7BG01550 777571
Kimberley Davies Glanrhyd Station House, Manordeilo, Llandeilo SA19 7BR01550 777930
Joseph Davies 5 Ger Y Llan, Cwmifor, Llandeilo SA19 7BU01558 822167
Hubert Gwynne Coedmawr, Manordeilo, Llandeilo SA19 7BS01558 822219
William Loynton 7 Caledfwlch, Cwmifor, Llandeilo SA19 7BT01558 823627
Andrew Thomas Nantwgan, Brynwgan Farm, Llandeilo SA19 7LE01558 822449